Ειδικά προγράμματα

Δίπλωμα

Κλινική  Συμβουλευτική Ψυχολογία  

  • Εντατικό πρόγραμμα 2 έτη
  • Εξ αποστάσεως
  • Εργαστήρια
  • Οι εξ αποστάσεως μαθητές θα παρακολουθούν τα βιωματικά μαθήματα μέσο διαδικτυακής πλατφόρμας είτε θα ενημερώνεστε για τα συνεργαζόμενα πλησιέστερα κέντρα  της  περιοχής  σας.
  • Εγγραφές όλο το χρόνο
  • Δίδακτρα 2.600  συνολικά   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

εξ αποστάσεως

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2.000 ΕΥΡΩ 20 ΜΗΝΕΣ

Εγγραφές όλο το χρόνο 

Πιστοποίηση  Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Εξ  αποστάσεως 

Ένα  έτος     Κόστος  Διδάκτρων  

 800 ευρώ  

Data Protection Officer DPO: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων