Εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Ατομικές Δεξιότητες

TIE - Πιστοποίηση γνώσης αγγλικής γλώσσας για ΑΣΕΠ

Αγγλικά & Ελληνικά 250€ 

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων 


 • Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων   250 ώρες Ελληνικά 180€ 
 • Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον 250 ώρες Ελληνικά 180€ 
 • Εισαγωγή στο Mentoring 250 ώρες Ελληνικά 180€ 
 • Εκπαίδευση Προϊστάμενων Τμημάτων 250 ώρες Ελληνικά 180€ Ατομικές Δεξιότητες, Διάφορες Επιμορφώσεις, Επιμόρφωση CE.A.R.S 
 • Η τέχνη της διαπραγμάτευσης στην επίλυση διαφορών (Negotiation Skills) 250 ώρες Ελληνικά 180€ Ατομικές Δεξιότητες, Επιμόρφωση Marconi University & CE.A.R.S

 • Μάρκετινγκ και Έρευνα της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 200 ωρές Ελληνικά 120€ 
 •  Οργάνωση & Διοίκηση CE.A.R.S
  Συμβουλευτική για οικογένειες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες & ατόμων με αναπηρία 250 ώρες Eλληνικά 200€ 
 • Ατομικές Δεξιότητες, Ψυχολογία & Συμβουλευτική CE.A.R.S
  Υποστήριξη υποψηφίων σε διαγωνισμούς πρόσληψης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Flexible Ελληνικά 400€  Επιμόρφωση CE.A.R.S

 • Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα (Team Building) 250 ώρες Ελληνικά 180 € Ατομικές Δεξιότητες, Επιμόρφωση Marconi University & CE.A.R.S 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μελέτες ψυχικής υγείας - Βίαιη συμπεριφορά- κατάχρηση ουσιών

Εξ΄ αποστάσεως

Διάρκεια μελέτης 15 ωρών

Εξέταση - Τεστ

Κόστος 80 ευρώ

Στόχος : Μάθετε πως να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κοινωνίας .

Μελέτες ψυχικής υγείας: Κατανόηση αυτοκτονίας - μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτοκτονία και τύποι συμπεριφοράς αυτοκτονίας

Μύθοι και γεγονότα για την αυτοκτονία

Σημάδια άμεσου κινδύνου πρόθεσης αυτοκτονίας

Μελέτες ψυχικής υγείας: Κατανόηση αυτοκτονίας - Περίληψη μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα μπορείτε:

 • Προσδιορίστε τα σημεία και τους τύπους συμπεριφορών αυτοκτονίας.
 • Περιγράψτε καταστάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν αυτοκτονία.
 • Διάκριση μεταξύ μύθου και γεγονότων σχετικά με την αυτοκτονία.
 • Προσδιορίστε περιστάσεις που βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών θυμάτων αυτοκτονίας.
 • Εξηγήστε ορισμένα άμεσα σημάδια κινδύνου της πρόθεσης αυτοκτονίας.
 • Προσδιορίστε τις μεθόδους διαχείρισης ενός δυνητικού θύματος αυτοκτονίας.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 1. Εισαγωγή στη Συμβουλευτική 250 ώρες 180 ευρώ
 2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία 250 ώρες 145 ευρώ
 3. Συμβουλευτική για γονείς & εκπαιδευτικούς 250 ώρες 200 ευρώ
 4. Συμβουλευτική για οικογένειες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες & ατόμων με αναπηρία 250 ώρες 200 ευρώ
 5. Συμβουλευτική διαχείρισης σταδιοδρομίας και καριέρας 300 ώρες 180 ευρώ
 6. Συμβουλευτική Ψυχολογία 250 ώρες 200 ευρώ
 7. Σχολική Συμβουλευτική 250 ώρες 180 ευρώ

Γλώσσα ελληνικά


Διάφορες Επιμορφώσεις

 • Εκπαίδευση Προϊστάμενων Τμημάτων 250 ώρες Ελληνικά 180€ Ατομικές Δεξιότητες, Διάφορες Επιμορφώσεις, Επιμόρφωση 
 • Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης 400 ώρες Ελληνικά 250€ Διάφορες Επιμορφώσεις, Εκπαίδευση 
 • Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 400 ώρες Ελληνικά 250€ Διάφορες Επιμορφώσεις, Εκπαίδευση  
 • Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων 400 ώρες Ελληνικά 250€ Διάφορες Επιμορφώσεις, Εκπαίδευση, Επιμόρφωση  
 • Υποστήριξη υποψηφίων σε διαγωνισμούς πρόσληψης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Flexible Ελληνικά 400€ Ατομικές Δεξιότητες, Διάφορες Επιμορφώσεις, Επιμόρφωση 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 200 ώρες Ελληνικά 120€ Διάφορες Επιμορφώσεις, Επιμόρφωση, Οργάνωση & Διοίκηση 

Language Ελληνικά 

 • Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες
 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση 100 ώρες Ελληνική 100€
 • Εκπαίδευση & διαχείριση ομάδας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Εκπαίδευση Eκπαιδευτών Eνηλίκων στα Kέντρα Kράτησης
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης

Συμβουλευτική για οικογένειες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες & ατόμων με αναπηρία

ΝΟΜΙΚΑ Εξ αποστάσεως

 • Ιατρική Ευθύνη και Δεοντολογία 250 ώρες 180 ευρώ
 • Νομοθετικό Πλαίσιο (Εθνικό & Ευρωπαϊκό) και Αποτελεσματικές Πρακτικές για την Υποδοχή, Νόμιμη Παραμονή, Εκπαίδευση και Ενσωμάτωση, Μεταναστών, Προσφύγων, Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Πολιτών Τρίτων Χωρών 250 ώρες 200 ευρώ
 • Τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία 300 ώρες 200 ευρώ


Εκπαίδευση

Aξιοποίηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
 • Διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση/Διαχείριση σχολικής συμπεριφοράς
 • Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική Αγγλικών για μαθητές με δυσλεξία
 • Διδακτική στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ώρες Ελληνικά 150€ Εκπαίδευση, Επιμόρφωση 
 • Διδακτική της γλώσσας για παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Διδακτική των Οικονομικών 200 ώρες Ελληνικά 180€ Εκπαίδευση, Επιμόρφωση 
 • Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Η σύγχρονη τάση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

 • Σχολές Γονέων: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Στελεχών
 • Σχολική Συμβουλευτική
 • Τεχνικές σχεδιασμού διαφοροποιημένης διδασκαλίας & προγραμμάτων σπουδών στην ειδική αγωγή

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

 • Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & Νέες Τεχνολογίες

Δωρεάν Επιμορφώσεις


Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρία και Κλινική Πράξη

Επιμορφωτικό σεμινάριο 4 μηνών 100 ώρες 350 ευρώ

Προκαταβολή :150 ευρώ δόσεις 2 των 100 ευρώ

Για να λάβετε την πιστοποίηση Επιμόρφωσης θα πρέπει να έχετε εξοφλήσει.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%

Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη

Επιμορφωτικό 4 Μήνες (150 ώρες) 400 ευρώ

Προκαταβολή :100 ευρώ & 3 δόσεις των 100 ευρώ

Για να λάβετε την πιστοποίηση Επιμόρφωσης θα πρέπει να έχετε εξοφλήσει.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%

Εγκληματολογική Ψυχολογία

Επιμορφωτικό 3 Μήνες ( 100 ώρες) 300 ευρώ

Προκαταβολή : 100 ευρώ & 2 δόσεις των 100 ευρώ

Για να λάβετε την πιστοποίηση Επιμόρφωσης θα πρέπει να έχετε εξοφλήσει.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%