Σχολές & τομείς Σπουδών

 1. Διπλώματα - Diplomas  
 2. Προπτυχιακά - Bachelors  3 έτη  2.000 ευρώ το έτος 
 3. Μεταπτυχιακά - Masters  από 2.000 - 3.200 ευρώ το έτος ανάλογα τα μαθήματα & το πανεπιστήμιο.
 4. Διδακτορικά - Doctorates 3 έτη  από  6.000 - 9.000 σύνολο  ανάλογα την επιλογή μαθημάτων & πανεπιστήμιου

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Εξ αποστάσεως

 • Aνθρώπινοι πόροι και εργασιακές σχέσεις
 • Δικαστική Έρευνα
 • Digital Marketing
 • Executive MBA
 • H/Y (M.Sc.)
 • Marketing Management
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διoίκηση Μόδας & Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Διεθνείς Επιχειρησιακές Σχέσεις
 • Διεθνής Φιλοξενία & Τουρισμός
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (International MBA)
 • Εγκληματολογική Επιστήμη
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Αναδυόμενες Τεχνολογίες
 • Εσωτερικός Σχεδιασμός (Διακόσμηση)
 • Μεταναστευτικό Φαινόμενο και Πολιτισμική Παρέμβαση
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Master of Computer Engineering)
 • Οικογενειακή Συμβουλευτική
 • Οικονομικές Επιστήμες
 • Παιδαγωγικά (Laurea Magistrale in Pedagogia)
 • Πολιτικές Επιστήμες
 • Φιλολογία και Σύγχρονη Λογοτεχνία
 • Ψυχολογία 

Διδακτορικό στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες - Επιστήμες Δημόσιας Διοίκησης

 • Η ανανέωση του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτική Θεωρία
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις
 • Εγκληματολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διεθνή Οικονομικά του Τουρισμού
 • Τοπική Ανάπτυξη και Διεθνής Συνεργασία
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνές Δίκαιο και Μεταναστευτικό
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Κοινωνική Οικονομία. Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και Συνεταιρισμοί
 • Ψυχολογία του Ανθρωπίνου Δυναμικού

Σχολή Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας 

Orbis anima 

 • Ψυχολογία της υγείας
 • Γενική Ψυχολογία
 • Συνθετική Συμβουλευτική
 • Gestalt
 • Κλινική Υπνοθεραπεία
 • Διαχείριση Άγχους και στρες
 • Νευρογλωσσικός προσανατολισμός NLP
 • Ψυχοθεραπεία

Διδακτορικά (3 έτη) εξ αποστάσεως

 • PhD in Humanities
 • PhD in Law
 • PhD in Pedagogical Sciences
 • PhD in Physical Science & Engineering of Industry & Energy Innovation
 • PhD in Political Sciences
 • PhD in Psychology 

Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής

 • Σχολική Ψυχολογία
 • Ειδική Διδακτική
 • Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Διοίκηση και Διά Βίου Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς και Παραβατικότητα
 • Αντιμετώπιση Σχολικής Βίας και Bulling
 • Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση μεταναστών και Διά Βίου Εκπαίδευση (Κοινωνική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική της Συμπερίληψης)
 • Μουσειολογική Εκπαίδευση
 • Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία της Νηπιακής και Παιδικής ηλικίας
 • Επικοινωνία και Διαπολιτισμικότητα

Εναλλακτικές  Θεραπείες 

  1. Παραδοσιακό Usui Reiki
  2. Υπνοθεραπεία 

Προπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως

 • H/Y (Bachelor of Computer Engineering)

 • Επιστήμες Ψυχολογίας και Τεχνικές 
 • Κινηματογραφικές Τέχνες, Κινηματογράφος & Τηλεόραση 
 • Οικονομικές Επιστήμες 
 • Πολιτικές επιστήμες & Διεθνείς σχέσεις


Διδακτορικό στις Επιστήμες της Υγείας

 • Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Total Quality Management Μονάδων και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Ποιότητα ζωής και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Ψυχική Υγεία
 • Μετανάστευση και Υγεία
 • Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία
 • Κλινική και Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Επιστήμες της Διατροφολογίας
 • Διατροφή, Περιβάλλον και Υγεία
 • Δημόσια Διατροφή
 • Φυσική Δραστηριότητα και Σπορ
 • Η Βία απέναντι στη Διαφορετικότητα (Φύλο, Εθνικότητα, ομοφοβία)
 • Διαχείριση, Αξιολόγηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληθυσμός και Υγεία : Στατιστική Υγείας, Ανάλυση Θνησιμότητας, Μετανάστευση, Γήρανση Πληθυσμού
 • Ολοκληρωμένη Υποστήριξη και Οργάνωση της θεραπείας σε ασθενείς με Τραύμα
 • Οι Ανισότητες στην Υγεία : Κοινωνική Τάξη, Φύλο και Εθνικότητα
 • Μόλυνση, Τοξικολογία και Επιστήμες του Περιβάλλοντος
 • Ο Σχεδιασμός, οι Πολιτικές και η Προώθηση της Υγείας
 • Βιοϊατρικές Τεχνολογίες και Αποκατάσταση
 • Τηλεϊατρική και Πληροφορική της Ιατρικής